Calificarea este sansa mea!

POSDRU/182/2.3/S/154241

 

 

Obiectivele proiectului

Sunt corelate cu obiectivele generale POSDRU si cele specifice AP 2, DMI 2.3 „Acces si participare la FPC”.

 

Obiective specifice

  • Informarea a 400 angajati cu privire la oportunităţile de calificare/recalificare si promovare a beneficiilor FPC prin campani de informare destinate angajatilor, angajatorilor si altor factori interesati cu privire la beneficiile FPC prin schimbarea mentalitatii populatiei, angajatorilor si a partenerilor sociali. Prin sprijinul acordat grupului tinta pentru participarea la cursuri de formare profesionala si prin oferirea de oportunitati de calificare/recalificare si pastrare a locurilor de munca, proiectul contribuie la realizarea obiectivului de dezvoltare a capitalului uman si cresterea competitivitatii economice.

 

  • Participarea la programe de FPC a 235 de angajati din regiunile Sud-Est si si Sud-Vest Oltenia. Competentele dobandite de grupul tinta prin formarea profesionala continua in cadrul cursurilor de calificare/recalificare organizate vor asigura conditiile pentru o productivitate a muncii sporita la nivel de intreprindere. Beneficiul proiectului pentru angajati consta in consolidarea pozitiei ocupate in întreprindere, prin calificare, fie mobilitatea angajatilor pe piata muncii, in vederea obtinerii unui loc de munca mai bine platit, avansarea in cariera sau reorientarea spre un alt domeniu de activitate. Indeplinirea acestui obiectiv contribuie la indeplinirea obiectivelor POSDRU prin indicatorul – Numărul participanţi la programe de FPC = 235.

 

  • Dezvoltarea si furnizarea a 15 cursuri de calificare/recalificare, autorizate de ANC, pentru 8 calificari: sudor (nivel 2/ cod N.C 7212.2.1), Electician de intretinere si reparatii (nivel 2/ cod N.C 7245.2.4), marinar (nivel 1/ cod N.C 8340.2.1), motorist nave (nivel 1/ cod N.C 7233.2.4), operator confectioner industrial (nivel 1/ cod N.C 8263.1.1), lucrator in comert (nivel 1/cod NC 5220.1.1), operator introducere validare si prelucrare date (nivel 2/cod NC 4113.2.1) si camerista hotel (nivel 1/cod NC 5142.1.1).

 

  • Certificarea a 200 participanţi la cursurile de formare profesională continuă. In urma participarii la cursurile de FPC cursantii vor da examen si vor obtine diplome de calificare acreditate ANC. Indeplinirea acestui obiectiv contribuie la indeplinirea obiectivelor POSDRU prin indicatorul – Număr de participanţi la instruire certificaţi – formare profesională continuă = 200. Toate aceste obiective aduc beneficii angajatilor, care vor putea opta pentru o varietate de noi calificari.