Informatii generale

Proiectul “PROROM”-PROMOVAREA ACCESULUI PE PIATA MUNCII PRIN FORMARE PROFESIONALA IN RANDUL GRUPURILOR VULNERABILE are ca obiectiv general promovarea educatiei continue in randul persoanelor apartinand unor grupuri vulnerabile si sprijinirea acestora sa patrunda pe piata muncii, prin valorificarea cunostintelor asimilate in urma participarii la cursuri de formare profesionala.

 

In cadrul proiectului, sunt sprijinite si intensificate masurile active de ocupare pentru grupuri vulnerabile cum ar fi: campanii de constientizare, furnizarea de servicii de informare si consiliere profesională, formare profesionala, medierea muncii, in vederea plasarii pe locuri de munca. Persoanele din grupul tinta sunt cuprinse in functie de cunostintele si abilitatile fiecaruia, la una dintre formele de pregatire in vederea cresterii sanselor de integrare pe piata muncii.

 

Proiectul este implementat de catre SC D.B.C. SRL , in parteneriat cu FCDL BREZOI , ASOCIATIA DE PROMOVARE A CAPITALULUI UMAN MENTORUL , FUNDATIA BASARAB si SC SILVER TRADING SRL

 

Grupul tinta:

 

Grupul tinta va fi format din 770 de personae apartinand unor grupuri vulnerabile.

 

Obiectivele specific ale proiectului sunt:

 • Promovarea educatiei continue de-a lungul vietii in randul grupurilor vulnerabile din regiunile Sud-Vest Oltenia si Sud Muntenia, prin sustinerea dezvoltarii capacitatii de auto-evaluare, deschidere catre nou si descoperirea de experiente ce pot fi adaptate nevoilor proprii;
 • Imbunatatirea ofertei de formare profesionala personalizata in functie de pregatirea initiala, experienta anterioara si necesitatile pietei muncii si cuprinderea la cursuri de calificare a unui numar de 770 persoane apartinand unor grupuri vulnerabile ;
 • Sprijinul efectiv acordat pentru integrare pe piata muncii prin informare si consiliere si asistenta in cautarea unui loc de munca.
 • Imbunatatirea ansamblului de instrumente aflate la dispozitia furnizorilor relevanti de servicii in domeniul dezvoltarii resurselor umane pentru sprijinirea implementarii efective a politicilor de dezvoltare regionala – prin realizarea studiului complex si real asupra nevoilor si ofertei de formare profesionala si instruire antreprenoriala in cele doua regiuni si crearea unei bazei de date a carei gazduire in cadrul platformei Internet permite actualizarea dinamica, precum si accesibilitatea catre publicul larg. Beneficiul principal pentru persoanele din grupul tinta consta in dobandirea de cunostinte si deprinderi noi si cresterea sanselor de ocupare a unui loc de munca prin cuprinderea la una sau mai multe activitati din proiect. Contributia la atingerea obiectivelor operationale ale DMI 6.2 „Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii” prin cuprinderea acestora la mai multe actiuni (in special consiliere si orientare si formare profesionala) panificate intr-o anumita logica pentru a atinge obiectivul final de integrare a persoanelor din grupurile expuse riscului marginalizarii sociale. Prin activitatile sale, proiectul asigura „oportunităti sporite pentru participarea viitoare pe o piată a muncii modernă”, dat fiind competentele dobandite de persoanele din grupul tinta ceea ce inseamna o contributie semnificativa la obiectivul general al POSDRU.

 

Principalele activitati care se vor implementa in cadrul proiectului sunt:

 • MANAGEMENTUL PROIECTULUI
 • EFECTUAREA ACHIZITIILOR NECESARE DERULARII PROIECTULUI
 • ORGANIZAREA SI DERULAREA ACTIVITATII DE VIZIBILITATE SI PUBLICITATE
 • CAMPANIE DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE
 • IDENTIFICAREA ŞI ORGANIZAREA GRUPULUI TINTA
 • CONSILIEREA SI ORIENTAREA PROFESIONALA
 • ELABORAREA SI AUTORIZAREA PROGRAMELOR DE FORMARE
 • FORMARE PROFESIONALA
 • MEDIEREA MUNCII
 • INFINTAREA CENTRELOR DE INCLUZIUNE SOCIALA
 • AUDITUL PROIECTULUI

Rezultate anticipate:

 • 1 parteneriat solid constituit pentru implementarea proiectului, 1 echipa de management si 1 echipa centrala de implementare cu expertiza si experienta relevanta constituita si organizata, 4 grupuri de lucru la nivelul fiecarui partener, 1 plan de management elaborat si implementat, 18 planuri de lucrulunare elaborate, 3 metodologii elaborate, 3 proceduri de lucru elaborate si implementate, instrumente de lucru definite, rapoarte de progres, grafice cu termene de realizare, un proiect gestionat eficient, monitorizat si evaluat intern dupa principiile managementului de proiect;
 • Se organizeaza 4 evenimente (conferinta lansare, conferinta inchidere),închiriere locaţii, dezvoltare adaptare pagini web(incluzând achiziţii de pachete software pentru editare de pagini web), servicii editare, tiparire si inscriptionare materiale (brosuri, pliante, cd, roll-up, bannere,pixuri, etc.);
 • 5 worksopuri de prezentare a proiectului; materiale de promovare (2000 fluturasi, 2500 pliante,1500 brosuri, 30 afise, 5 bannere), materiale promotionale distribuite;
 • 10 seminarii (2 pentru fiecare judet)
 • peste 1000 de persoane intervievate din zonele de implementare, 900 persoane repartizate pe grupe pentru activitatea de consiliere;
 • 900 persoane consiliate, 50 grupe de cursanti constituite, functie de optiuni, interese si necesitatile pietei muncii, 50 sedinte de consiliere de grup, 900 fise de consiliere completate, elaborarea unei programe pentru activitatea de informare si consiliere pe specificul grupului tinta, elaborarea unui ghid de consiliere editat intr-un numar de 100 exemplare.
 • 17 programe de curs elaborate si autorizate, 17 suporturi de curs elaborate.
 • 50 programe de calificare pentru persoane de etnie roma furnizate, 770 persoane cuprinse la cursuri, 50 de examene de absolvire, cel putin 578 certificate de calificare eliberate (promovabilitate minim 75%), cel putin 770 premii de participare la cursuri acordate, 77 persoane vor participa la un al 2 – lea curs, 4 cursuri pentru angajati ai administratiior locale (45 persoane) si ONG-uri (15 persoane) implicate in problematica romilor (operator introducere, validare si prelucrare date si lucrator social), 2 cursuri cu 60 persoane de antreprenoriat.
 • 500 persoane mediate, 400 persoane participante la burse de joburi, 39 persoane incadrate.
 • 2 centre de incluziune sociala infintate cu dotarile necesare desfasurarii activitatilor specifice.
 • 6 rapoarte de audit intocmite care evidentiaza implementarea corecta a proiectului.

Continutul acestui material nu prezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro